HANGGANG

Ilang ulit mo bang, itatanong sa’kin

How many times will you ask me

Kung hanggang saan, hanggang saan, hanggang kalian,

If until where, until where, until when,

Hanggang kalian magtatagal, ang aking pagmamahal,

Until when my love would last

 

hanggang may himig pa akong naririnig,

until I can still hear rhythm

dito sa aking daigdig

here in my world

hanggang may musika akong tinataglay,

until I have music within me

ika’y iniibig

I’m loving you

giliw wag mo sanang isiping

my dear please don’t ever think

ikaw ay aking lilisanin,

that I’m going to leave you

di ko magagawang

I could never do that

lumayo sayong piling

leaving your side

at nais kong malaman mo

and I want you to know

kung gaano kita kamahal

if how much I love you

 

 

hanggang ang diwa ko’y

until I have my senses

tanging sa’yo laan

to you I only offer

mamahalin kailanman

I will love you forever

hanggang pag-ibig ko’y

until my love

hanggang walang hanggan

until forever

tanging ikaw lamang

it will only be you

 

 

hanggang may himig pa akong naririnig

until I can still hear rhythm

dito sa aking daigdig

here in my world

hanggang may musika akong tinataglay

until I have music within me

ika’y iniibig

I’m loving you

giliw wag mo sanang isiping

my dear please don’t ever think

ikaw ay aking lilisanin

that I’m going to leave you

di ko magagawang

I could never do that

lumayo sayong piling

leaving your side

at nais kong malaman mo

and I want you to know

kung gaano kita kamahal

if how much I love you

 

 

hanggang may puso akong

Until I do have a heart

marunong magmahal

who knows how to love

na ang sinisigaw ay laging ikaw

who shouts only you

hanggang saan hanggang kalian

until where, until when

hanggang kalian kita mahal

until when do I love you

hanggang ang buhay ko’y

until my life

kunin ng may kapal

will be taken by God

 

 

giliw wag mo sanang isiping

my dear please don’t ever think

ikaw ay aking lilisanin,

that I’m going to leave you

di ko magagawang

I could never do

lumayo sayong piling

leave your side

hanggang may pag-ibig

until there is love

laging isisigaw, tanging ikaw

I’ll always shout, only you

hanggang may pag-ibig

until there is love

laging isisigaw, tanging ikaw.

I’ll always shout, only you